Обавештавамо вас да је заказана II редовна седница УО Удружења, за уторак 10.05.2016.год., са почетком у 17:00 часова, у седишту Удружења у Београду, Улица Високог Стевана 43а.

За седницу Удружења предлаже се следећи

ДНЕВНИ РЕД

  1. Усвајање записника са I.редовне седнице УО Удружења топличана у Београду – известилац Слободан Стевић, председник УО
  2. Информисање о активностима Удружења – известилац Драган Владисављевић, председник Удружења
  3. Формирање редакције часописа “Топлички венац“
  4. Припрема и организација Видовданског Сабора у Конџељу 2016.год.
  5. Разно

Рад Удружења Топличана у Београду је јаван.