Посвећени заштити природног богатства

Општина Куршумлија, богата речним, изворским и лековитим водама, шумама и ретким биљним и животињским врстама, заштити природних богатстава и њиховом очувању посвећује велику пажњу и организује радионице за основце.

Златни љиљан под миксроскопом убран подно Ђавоље вароши привилегија је за ученике куршумлијских школа јер се једино овде може наћи. Радан планина са собом носи још много тајни које треба открити. У међувремену, ученици се баве рециклажом, и производњом здраве хране.

Милан Николић, Анђела Јеремић и остали ученици Основне школе "Милоје Закић" задовољни су оним што су научили о заштити природе и што су сами направили од старих флаша.

Циљ интерактивне изложбе са огледима, у којима је биљни и животињски свет главни ресурс, јесте да ученицима те школе укаже на проблеме загађивања и очувања природе.

"Ученици показују једни другима како треба сачувати природу", објашњава Биљана Маринковић, професорка француског језика. "Циљ је да сви ученици из Куршумлије учествују."

Свако дете ће из школе изаћи са нечим што је позитивно за очување природе, здравље и "уопште живота", истиче професорка физике Биљана Бановић.

Густе шуме, изворска и лековита вода поднебља које се простире на три бање, потенцијали су кластера раданског подручја који, уз Куршумлију, чине још четири општине југа Србије.

"Имамо намеру да анимирамо становништво на овом простору, од најмлађих до најстаријих како бисмо сачували ово богатство, душу Радана", каже Драган Симић, директор Кластера Раданског подручја.

Пројекат чији је циљ приближавање и очување природе подржао је Француски институт из Ниша.


Објављено: понедељак, 21. март 2016.

Извор: www.rts.rs