Заказана I редовна седница Управног одбора Удружења Топличана у Београду

Обавештавамо вас да је заказана I редовна седница УО Удружења, за уторак 26.04.2016.год.,са почетком у 17:00 часова, у седишту Удружења у Београду, Улица Високог Стевана 43а.

За седницу Удружења предлаже се следећи

ДНЕВНИ РЕД

1. Усвајање записника са Конститутивне седнице УО Удружења Топличана у Београду,

2. Информисање о активностима Удружења и

3. Разно

Рад Удружења Топличана у Београду је јаван.