Приоритет омасовљење спорта

Један од наважнијих приоритета Општине Прокупље у области спорта у наредном периоду биће омасовљење и укључивање великог броја младих у спорт. Тим поводом на последњој седници скупштине усвојен је Програм развоја спорта а општинско веће донело је правилник за омасовљење спорта на територији општине Прокупље.

- Овим програмом планирамо да што више младих укључимо у спорт што нам је један од приоритета. Донета је одлука да свој деци до 18 година која се баве спортом и укључена су у рад клубова општина плаћа месечну чланарину у износу од 1000 динара. Реализацијом Програма за омасовљење спорта на територији општине Прокупље тежи се отклањању негативних последица развоја деце и омладине услед недовољног бављења спортом, развијању позитивних карактеристика личности као што су друштвеност, толерантност, самопоуздање, етичност, комуникативност, развој потенцијала, самопоштовање и поштовање других, као и унапређењy многобројних чинилаца који су основа психо – физичког здравља. Спорт је средство за стварање здраве и радно способне популације, и у том смислу, омасовљење спорта и пружање могућности за бављење спортским активностима су приоритети свих нивоа друштва, укључујући и нашу локалну самоуправу, рекла је Александра Николић чланица Општинског већа задужена за спорт.

Средства намењена спортистима утврђују се у месечном износу од 1.000 динара за сваког регистрованог члана, до 18 година старости. Услов је да спортиста присуствује на 70% од планираног броја тренинга месечно а програм ступа на снагу од 1. фебруара.

- Број деце по групама на тренингу треба да буде оптималан у складу са карактеристикама и специфичностима одређене гране спорта. Контрола доласка деце на тренинге вршиће се контактирањем родитеља и тренера, и контролом од стране овлашћених радника општине Прокупље. У случају непоштовања услова из Правилника, спортска организација ће бити искључена из Програма за омасовљење спорта, закључила је Николићева.


Објављено: уторак, 2. фебруар 2016.

Извор: www.prokuplje.org.rs