За бољи живот Рома у Куршумлији

Општина Куршумлија и Организација за европску безбедност и сарадњу коју представља Мисија ОЕБС у Србији, потписале су Меморандум о разумевању, у оквиру пројекта који има за циљ побољшање квалитета живота Рома, укупне вредности од 61.316 €, док ће учешће општине Куршумлија износити 15.593 €.

Према речима председника општине Куршумлија Радољуба Видића, ромско насеље настањено у месној заједници Дринка Павловић интегрисано је са осталим становницима због изузетно лошег социо-економског статуса који нису били у могућности да реше своје комуналне проблеме и изграде комуналну инфраструктуру без помоћи локалне заједнице.До формулације пројекта дошло се у сарадњи са канцеларијом за Роме - координатором за ромска питања, Удружењем грађана "Ром" из Куршумлије као и у разговору са становницима ромског насеља који су недостатак канализације означили као један од највећих проблема који треба најпре решити.

Председник Видић истакао је да ће се изградњом фекалне и кишне канализације спречити отворено и неконтролисано изливање отпадних вода, зауставити даље угрожавање животне средине, стабилности стамбених објеката и на тај начин заштитити здравље становника овог ромског насеља.

"Да би дошло до побољшања у условима становања потребно је стамбене објекте адекватно комунално опремити, зато се општина Куршумлија заједно са становницима поменутог ромског насеља и определила за пројекат коме је основни циљ унапређење комуналне инфраструктуре", рекао је Видић. Додајући, да ће резултат реализације пројекта бити и урађена фекална канализација од ПВЦ цеви Ø 200 у дужини од 247м м. У циљу постижања жељених резултата нужно је спровести активности на изградњи кракова 2,3,4,5,6,7А, који обухватају земљане, монтажне, бетонске и остале радове у складу са пројектном документацијом.

Пројектом је предвиђена и уградња главног колектора кишне канализације у улици Радомира Миловановића "Само" од бетонских цеви Ø 500 у дужини од 256 м. Како би резултат био остварен потребно је урадити кишну канализацију (кракови 1 и 7) и главни колектор кишне канализације у улици Радомира Миловановића "Само" од бетонских цеви Ø 315 у дужини од 128,2 м. У окиру пројекта планирано је обезбедити безбедну пешачку комуникацију унутар насеља и уређење пешачке стазе од армираног бетона ширине 150 цм и дужине од 128,2м.


Објављено: среда, 30. септембар 2015.

Извор: www.kursumlija.org