ДРУШТВО ГУСЛАРА
"Топлица Милан"
Београд, Високог Стевана бр.43а
03.02.2011. године


ЗАПИСНИК СА СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ
ДРУШТВА ГУСЛАРА "ТОПЛИЦА МИЛАН"


Дана 01.02.2011. године у Бeограду одржана је седница скупштине Друштва гуслара "Милан Топлица" са следећим дневним редом:

1. Отварање седнице скупштине и усвајање дневног реда
2. Утврђивање радних тела скупштине
3. Усвајање извештаја верификационе комисије
4. Усвајање извештаја о раду
5. Усвајање измена и допуна статута Друштва
6. Избор органа Друштва
7. Утврђивање чланарине
8. Уручење захвалница
9. Разно

Тачке 1,2,3.
На седници је присуствовало 35 делегата који су након отварања седнице по тачкама дневног реда 1,2,3 једногласно усвојили предложени дневни ред, изабрали радна тела скупштине и усвојили извештај верификационе комисије.

Тачка 4.
Извештај о раду Друштва поднео је председник Друштва Милета Копривица који је једногласно прихваћен уз дискусије Градимира Симијоновића, Вукадина Нешића, Слободана Стевића, Немање Антовића, Ђорђа Тановића и Николе Мојсиловића. У дискусијама су се посебно истакли добри резултати Друштва али је указано и на проблеме пре свега финансијске који су пратили рад Друштва.

Тачка 5.
Предлог измена и допуна статута Друштва прихваћен је једногласно обзиром да је то била законска обавеза У складу са одредбама члана 78 и 12 Закона о удружењима (Службени лист Републике Србије бр.51/09).

Тачка 6.
У складу са усвојеном изменом и допуном статута Друштва по предлогу привремених органа Друштва након читања биографија и представљања кандидата извршен је и избор органа Друштва: за председника скупштине Милета Копривица, за потпредседника скупштине Маринко Бајчета, за председника Управног одбора и заступника Милош Лалатовић, за чланове Управног одбора Милорад Кртолица, Слободан Стевић, Немања Антовић, Томаш Ковијанић, Зоран Дринчић и Живота Борисављевић, за председника Надзорног одбора Градимир Симијоновић а за чланове Надзорног одбора Никола Мојсиловић и Миломир Грбовић, за секретара Будимир Чавић.
Сви кандидати за органе Друштва једногласно су изабрани.

Тачка 7.
На предлог Градимира Симијоновића по тачки седам утврђена је једногласно симболична годишња чланарина у износу од 300 динара.

Тачка 8.
Предлог привремених органа за доделу захвалница Друштва за велики допринос у афирмацији и развоју дрштва Вукадину Нешићу, Милораду Кртолици, Ђорђу Тановићу и Вељку Ђурановићу једногласно је прихваћен.

Тачка 9.
Под тачком разно донета је одлука да се захвалнице уруче на свечаној вечери коју ће приредити Управни одбор Друштва на којој ће се позвати истакнути чланови Друштва "Топлица Милан”, представници гусларског савеза Србије, председници гусларских друштава из Београда и пријатељи Друштва.

На крају седнице у име изабраних обратили су се и захвалили новоизабрани председник скупштине Милета Копривица и председник Управног одбора и заступник Милош Лалатовић.


ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Милета Копривица


Последње ажурирано ( среда, 23 фебруар 2011 15:28 )